สมัครรับจดหมายข่าว

ตะกร้า  

ไม่มีสินค้า

0.00 ฿ ค่าจัดส่ง
0.00 ฿ รวม

ชำระเงินสำหรับโทรศัพท์กดปุ่มนี้ได้เลย
     
ขั้นตอนการสั่งซื้อ
วิธีการชำระเงิน
ข้อตกลงและเงื่อนไข
การเปลี่ยนและการรับคืนสินค้า1.บทนำ

บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า “บริษัท”) จดทะเบียนเลขที่ 40 ถนนค้อใหญ่ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 ประเทศไทย ทำการค้าภายใต้ชื่อ www.1607direct.com เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้  
หน้าเพจนี้อันรวมไปถึงเอกสารหรือข้อความต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหน้าเพจนี้ ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อแจ้งท่านให้ทราบถึงข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า “ข้อตกลงและเงื่อนไข”) ในการใช้บริการเว็บไซต์ 1607direct.com มีที่อยู่เว็บไซต์ คือ www.1607direct.com (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า “เว็บไซต์” ) ซึ่งให้บริการจำหน่ายและจัดส่งสินค้าที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ดังกล่าว (ซึ่งต่อไปนี้จะถูกเรียกแทนว่า “สินค้า”)  โดยการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ท่านยืนยันว่าท่านเข้าใจ "ข้อตกลงและเงื่อนไข" ทั้งหมดแล้ว ถ้าท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ในการใช้งาน ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มหรือลบบางส่วนของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในการใช้งานได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงจะมีผลเมื่อเราได้เปลี่ยนแปลงข้อบังคับดังกล่าวบนเว็บไซต์โดยไม่จำเป็นจะต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณาตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในการใช้งานเป็นประจำสำหรับการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ หากท่านใช้งานเว็บไซต์ต่อไปนี้หลังการการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ในการใช้งาน ถือว่าท่านยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงนั้นไปโดยปริยา ดังนั้นก่อนการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขนี้อย่างละเอียดก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าใดๆ ก็ตาม และท่านควรจะพิมพ์สำเนาของ “ข้อตกลงและเงื่อนไข” ต่อไปนี้ไว้สำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้บริการเอง

2.การใช้งานเว็บไซต์

เราอนุญาตให้ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ โดยที่ท่านต้องยอมรับ ข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ ในการใช้เว็บไซต์นี้ การบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิกหรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมอาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งท่านจำเป็นต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และทันทีที่อัพเดตข้อมูลดังกล่าวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเก็บรหัสผ่านและระบุบัญชีอื่นที่ปลอดภัยและมีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่านหรือบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้หากท่านไม่สามารถจำรหัสผ่านหรือบัญชีของท่านได้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นชนิดที่เป็นผลจากการใด ๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของท่านที่สอดคล้องกับส่วนนี้

3.การกรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ

ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท อันเกิดจากการสมัครสมาชิก และ/หรือ การกรอกข้อมูลเพื่อสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ จะกลายเป็นข้อมูลของทางบริษัทเราแต่เพียงผู้เดียว ท่านจะยินยอมให้บริษัทสามารถใช้ข้อมูลของท่านในการติดต่อกับทางบริษัทและท่านจะต้องไม่ใช้ที่อยู่อีเมล (e-mail address) เท็จหรือหลอกว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อบริษัทหรือบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด และทางเราจะไม่ลบหรือแก้ไขสิ่งส่งมอบโดยท่านได้ทั้งนั้น

4.เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

ข้อมูลบนเว็บไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางบริษัท ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาข้อมูลบนเว็บไซต์และการออกแบบเว็บไซต์ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความกราฟิก, ภาพถ่าย และวิดีโอ จะยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็นงานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ขอสงวนสิทธิทั้งหมดโดยชอบธรรม

5.กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้จะต้องถูกตีความและควบคุมโดยกฎหมายที่ถูกบังคับใช้ในราชอาณาจักรไทย

6.การยอมรับในการสั่งซื้อและคำอธิบายต่างๆ

คำอธิบาย และราคาของสินค้าหรือบริการ ที่ท่านสั่งซื้อ ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนในรายการราคาสินค้าของบริษัทหรือระบุผ่านหน้าเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูล ราคาสินค้ารวมถึงคำอธิบายของตัวสินค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามภาวะจริงของตลาด ทางบริษัทไม่สามารถยืนยันราคาของสินค้าจนกว่าคำสั่งซื้อของท่านเป็นที่ยอมรับตามนโยบายของบริษัท จากนั้นบริษัทจะแจ้งราคากลับไป หากลูกค้าและบริษัทเห็นชอบตรงกัน คำสั่งซื้อนั้นๆ จึงถือเป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการ    
ทั้งนี้ บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อดำเนินการให้แน่ใจว่าราคาและรายละเอียดอื่นของสินค้าที่แสดงในเว็บไซต์มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตามบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคาและรายละเอียดอื่นของสินค้าดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า โดยบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบหรือมีความรับผิดไม่ว่าในทางใด บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวกับชนิด หรือจำนวนของสินค้า ซึ่งสินค้าอาจไม่มีจำหน่าย หรือมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของท่านในขณะนั้น ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุ เช่น สินค้าไม่มีการวางจำหน่ายอีกต่อไป หรือมีสินค้าคงเหลือน้อย หรือสินค้าหมดชั่วคราว

โปรดทราบว่า ในกรณีเมื่อการสั่งซื้อไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุผลต่างๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใดๆ ในเวลาใดๆ ได้ทั้งนั้น

7.ข้อผูกพันการซื้อขาย

ใบการสั่งซื้อของท่านถือเป็นใบเสนอซื้อ-ขายจากทางบริษัท จะไม่มีสัญญาใดๆ ระหว่างท่านและบริษัท จนกว่าบริษัทจะยอมรับคำสั่งซื้อของท่านอย่างเป็นทางการ โดยจะยืนยันคำสั่งซื้อของท่านผ่านทางอีเมล เมื่อคำสั่งซื้อได้รับการยอมรับก่อให้เกิดสัญญาระหว่างท่านกับทางบริษัทว่าจะจัดส่งสินค้าตามจำนวนที่ระบุ เมื่อการชำระสินค้าครบตามจำนวนถือเป็นที่สิ้นสุดข้อสัญญา หากเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการสั่งซื้อ หรือการทำสัญญาสั่งซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธใบสั่งซื้อนั้นๆ หรือปฏิเสธโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


8.ข้อตกลงในการจัดส่งสินค้าต่างประเทศ
 
นโยบายการขนส่งสินค้าสำหรับลูกค้าต่างประเทศ: เมื่อสินค้าส่งไปถึงยังประเทศปลายทาง ลูกค้าต้องเป็นผู้ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานขนส่งของประเทศปลายทางและรับผิดชอบค่าธรรมเนียม ภาษีอากร และรับสินค้าเอง ณ หน่วยงานขนส่งของประเทศปลายทาง ลูกค้าควรศึกษากระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องก่อนทำการสั่งซื้อ กรณีที่มีสินค้าส่งกลับคืนมายังบริษัทด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าขนส่ง

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์
บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หมายเลข EMS ตรวจสอบสถานะของสินค้านะคะ

 


 
   
   
    Copyright©2014 1607direct.com All rights reserved.